Psykoterapiapalvelu Kompassin responsiiviset kotisivut

Mainossuunnittelu

 

Psykoterapialvelu Kompassi tarjoaa ratkaisukeskeistä psykoterapiaa Porin keskustassa. Psykoterapiassa keskustelun avulla terapeutti auttaa asiakasta löytämään omia voimavaroja, uusia näkökantoja ja oivalluksia. Jo eletty elämä nähdään voimavarana, josta voidaan löytää keinoja nykyisten ongelmien ratkaisuun.

Paluu